2007

Beviljade bidrag

BIDRAGEN SOM BEVILJADES ÅR 2004 TOTALT:

3.494.455 € + 65.000 USD

(summan kan innehålla beviljade bidrag som inte ännu publicerats)


Helsingfors universitet

Forskarkollegium

Jane och Aatos Erkkos professur i nytidsorienterad samhällsforskning

2.920.000 €


Akademiforskare Hannes Lohi

Forskningsgruppen för hundgenetik

190.000 €


Hamnisbrytaren S/S Turso

Restaureringsprojekt

80.000 €


Finlands Youth For Understanding

Hemma i världen – Youth For Understanding -organisationen som föregångare för internationalisering i Finland 1958–2008, forskningsprojekt

80.000 €


K.J. Ståhlbergs stiftelse

Forskningsprojektet “Republikens president i Finlands beslutsfattandeprocess”

76.835 €


Tero Saarinen Company

50.000 €


Sibelius Akademins grundade förening

The Friends of Sibelius Academy (FSA)

40.000 €


Kymmenedalens yrkeshögskola

Sökö II-projekt, verksamhetsmodell för hur en stor oljebekämpningsoperation skall koordineras

32.000 €


The American Scandinavian Foundation

40.000 USD


World Childhood Foundation

25.000 USD


Krigsinvalidernas brödraförbunds stöd- och traditionsstiftelse

Eljas Erkkos fond

10.000 €


Arkkitekturbyrå Valvomo Oy

Utställning i New York

6.000 €


Docent Sara Heinämaa

Forskarbesök till Japan och USA

5.120 €


Erkko-gymnasiet i Orimattila

Stipendier

4.500 €


Filträra