2006

Beviljade bidrag

BIDRAGEN SOM BEVILJADES ÅR 2004 TOTALT:

3.531.000 € + 41.000 USD

(summan kan innehålla beviljade bidrag som inte ännu publicerats)


Helsingfors universitet

Institutet för molekylärmedicin

2.500.000 €


Erkkola

Anskaffad för Tusby kommun till kulturbruk, 550.000 €, bidrag till restaureringsarbetet beviljat om 75.000 €

625.000 €


World Childhood Foundation

150.000 €


Alexandrias bibliotek

Forskning

130.000 €


Hamnisbrytaren S/S Turso

Restaureringsprojekt

50.000 €


American Scandinavian Foundation

Spring Gala Dinner

41.000 USD


Kymmenedalens yrkeshögskola

Sjöfartsskolan i Kotka och utbildningens historia åren 1868–2008

16.000 €


Tullstyrelsen

Införskaffning av knarkhundar

15.000 €


Tero Saarinen Company

15.000 €


J.H. Erkkos minnesår 2006

10.000 €


Sinfoninen Puhallinorkesteri Sisu ry

Bidrag till Sinfoninen Puhallinorkesteri Sisu ry:s verksamhet

10.000 €


Krigsinvalidernas brödraförbunds stöd- och traditionsstiftelse

Eljas Erkkos fond

10.000 €


Filträra