2022

Beviljade bidrag

BIDRAGEN SOM BEVILJADES ÅR 2022 TOTALT:

36.587.300 €

(summan kan innehålla beviljade bidrag som inte ännu publicerats)


Tammerfors universitet

Konvergens mellan människa och maskin. 6 år.

3.000.000 €


Professor Anna-Liisa Laine

Helsingfors universitet

Centret för forskning i ekologisk förändring. 5 år.

2.440.000 €


Uleåborgs universitet

Avancerade stål för en grön planet. 5 år.

2.000.000 €


Forskningsprofessor Merja Penttilä, professor Samuel Kaski

VTT, Aalto-universitetet

Virtuaalinen laboratorio biologian suunnitteluun: Tekoälyn käyttö entsyymien suunnittelussa synteettistä biologiaa varten. 4 vuotta.

1.950.000 €


Professor Satu Mustjoki

Helsingfors universitet

Förbättring av immunmodifierande terapier hos blodcancerpatienter. 4 år.

1.636.000 €


Stiftelsen för Aalto-högskolan sr, Aalto-universitetet InstituteQ

InstituteQ doktorandskolan i kvantteknik. 2–3 år.

1.500.000 €


Professor Vincenzo Cerullo, professor Seppo Ylä-Herttuala, professor Dario Greco

Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Tammerfors universitet

Precisionsimmunterapi för malignt gliom. 4 år.

1.498.000 €


Professor Olli Gröhn

Östra Finlands universitet

Flerskalig bedömning av epileptogenicitet i hjärnan – för bättre diagnos och vård av svårbehandlad epilepsi. 3 år.

1.483.000 €


Finlands nationalopera och -balett

Nationalbalettens Ungdomsgrupp. 3 år.

1.200.000 €


Akademiprofessor Lauri A. Aaltonen

Helsingfors universitet

Uppkomstmekanismer för livmoderns leiomyom. 5 år.

1.195.000 €


Akademiprofessor Olli Raitakari

Åbo universitet

Tarmbakteriernas roll i folksjukdomarna under livscykeln. 4 år.

1.116.000 €


Jane och Aatos Erkkos stiftelses och Teknologiindustrins 100-årsstiftelses program Framtidens skapare

  • Aalto-universitetet, professor Sun Zhipei, Ultraminiatyriserade spektrometrar med hög prestanda, 3 år, 650.000 €
  • Tammerfors universitet, professor Humeyra Caglayan, Höghastighets 3D-mikroskopi, 3 år, 450.000 € 

1.100.000 €


Professor Johan Bobacka

Åbo Akademi

Utveckling av hållbara teknologier för elektrisk energilagring baserade på biomaterial och 3D-tryckning (SUSTEC). 4 år.

1.000.000 €


Suomalainen Tiedeakatemia

Fenomenkartor: utvecklande av en verksamhetsmodell som främjar genomslagskraften hos vetenskapsbaserad kunskap.

1.000.000 €


Doktor Alexander Kastaniotis

Uleåborgs universitet

Fördjupad analys av mekanismerna som kopplar samman mitokondriell fettsyrasyntes med signaler avseende näringsnivåer och humana sjukdomstillstånd. 4 år.

796.000 €


Professor Mikael Ehn

Helsingfors universitet

Oxideringen av organiska emissioner från skogar. 4 år.

737.000 €


Docent Maija Vihinen-Ranta

Jyväskylä universitet

Inverkan av cellens strukturer på hur herpesviruskapsider kommer ut ur cellkärnan. 3 år.

726.000 €


Professor emeritus Rik Wierenga

Uleåborgs universitet

Humant kollagen prolyl 4-hydroksylas: strukturell enzymologisk förståelse och läkemedelsforskning för fibrotiska sjukdomar och cancer. 4 år.

724.000 €


Docent Peter Hackman

Folkhälsans forskningscentrum, Biomedicum Helsingfors

Förbättrad diagnostik och terapeutiska alternativ för neuromuskulära sjukdomar. 3 år.

705.600 €


Professor Kari Eklund

Helsingfors universitet

Necrotizing fasciitis – from genetic errors to molecular pathogenesis and targeted treatment. 3 år.

700.000 €


Akademiforskare Jussi Hepojoki

Helsingfors universitet

Skurk satellit? – Kolmiovirider, zoonotisk potential och sjukdomsassociationer. 5 år.

667.000 €


Professor Iiris Hovatta

Helsingfors universitet

Myelinplasticitet vid ångeststörningar. 4 år.

666.300 €


Doktor Vladislav Verkhusha

Helsingfors universitet

Utveckling av optogenetiska teknologier för cancerforskning och terapi. 3 år.

626.000 €


Professor Laura Airas

Åbo universitet

Exploring microglia and astrocyte-driven pathology in multiple sclerosis using multimodal MRI and PET imaging. 5 år.

600.000 €


Mikko Finnilä

Uleåborgs universitet

Ny bildteknik för utvärdering av ben- och broskreparation. 4 år.

600.000 €


Doktor Muhammad Muniruzzaman

Geologiska Forskningscentralen

Surrogatmodeller baserade på maskininlärning för riskbedömning och vattenkvalitetsprognoser i gruvområden. 4 år.

560.000 €


Docent Nicolas Di-Poï

Helsingfors universitet

Unraveling the developmental mechanisms underlying craniofacial diversity and disease. 3 år.

549.000 €


Professor Eveliina Repo

LUT universitet, Östra Finlands universitet

Mångsidiga och stabila metallorganiska strukturer belagda på 3D-substrat. 4 år.

525.000 €


Docent Mohieddin Jafari

Helsingfors universitet

Systemfarmakologi för läkemedelskombination vid cancer. 4 år.

513.300 €


Assisterande professor Heikki Nieminen

Aalto-universitetet

En ultraljudsmetod för att övervinna brister i ex vivo genterapier. 3 år.

497.000 €


Professor Pekka Koskinen

Jyväskylä universitet

Mot hållbar metallekonomi: utformning av gränssnitt för att stabilisera tvådimensionella metaller. 4 år.

450.800 €


Docent Elisa Närvä

Åbo universitet

Cancerbekämpning med hjälp av pluripotens. 2 år. Proof of Concept.

388.500 €


Finlands nationalopera och -balett

Balettenergi för barn. 2 år.

360.000 €


Sibelius-Samfundet

XIII Internationella Jean Sibelius Violintävling 2025. 4 år.

350.000 €


Assisterande professor Christian Flindt

Aalto-universitetet

Kvantdatorstödd design av kvantmaterial. 2 år. Proof of Concept.

300.000 €


Docent Sami Ventelä

Åbo universitet

Biomarkörbaserad identifiering av cancer aggressivitet och planering av individuell cancerbehandling. 2 år. Proof of Concept.

300.000 €


Zodiak Presents ry

Utveckling av internationell försäljning och marknadsföring av dans och cirkus, produktions- och turnéverksamhet samt ökning av kunskapskapital. I samarbete med Zodiak – Centrum för Ny Dans, Cirko – Centrumet för nycirkus och Danshuset Helsinki. PoC. 1–2 år.

300.000 €


Docent Arto Pulliainen

Åbo universitet

Enigmatic toxin-antitoxin systems in Mycobacterium tuberculosis – what do they do, are they druggable? 2 år.

295.000 €


Professor Teemu Ojanen

Tammerfors universitet

Sammanflätning i kvantmekaniska flerkroppssystem. 2 år. Proof of Concept.

272.000 €


Stiftelsen för Åbo musikfestspel

Tre internationella toppgästspel vid Åbo musikfestspel: tre ikoner. 1,5 år.

250.000 €


Professor Per Saris

Helsingfors universitet

Orsakar Desulfovibriobakterierna aggregation av α-synuklein, som kan leda till Parkinsons sjukdom? 2 år. Proof of Concept.

209.000 €


Professor Noora Kotaja

Åbo universitet

Spermiens epigenomen i upprätthållandet av det manliga fertilitetet och transgenerationell hälsa. 2 år. Proof of Concept.

200.000 €


Stråkakademin

Att utveckla verksamheten vid Stråkakademin. 1–2 år.

100.000 €


Mikkelin Musiikkijuhlien kannatusyhdistys ry

Internationella orkesterbesök på Mikkeli Musikfestivalen.

100.000 €


De ungas pianoakademi

De ungas pianoakademi. 1–2 år.

100.000 €


Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin säätiö

Finsk nutidskonst på Performa biennalen i New York.

100.000 €


Docent Juzoh Umemori

Östra Finlands universitet

Genetiska manipulationer för djurmodell av Alzheimers sjukdom. 3 år.

90.000 €


Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun kannatusyhdistys ry

Den V Internationella Uuno Klami-kompositionstävlingen 2023–2024.

70.000 €


Suomenkielisen Kouluviestikarnevaalin Tukisäätiö

Finska Stafettkarnevalen på Olympiastadion 2022.

30.000 €


Suomen Nuoriso-opisto

J.H. Erkko Skrivartävling 2022.

9.500 €


Erkko-gymnasiet i Orimattila

Stipendier 2022.

2.300 €


Filträra