2010

Beviljade bidrag

BIDRAGEN SOM BEVILJADES ÅR 2004 TOTALT:

4 910 000 € + 25 000 USD

(summan kan innehålla beviljade bidrag som inte ännu publicerats)


HUCS

Meilands sjukhus

Anskaffning av DaVinci -kirurgisk robot

1.600.000 €


Sibelius-Akademin

1.000.000 €


Helsingfors universitet

Insight fundraising projekt

1.000.000 €


Docent Hannele Laivuori

Helsingfors universitet

Finnpec The Finnish Genetics of Pre-eclampsia Consortium

420.000 €


Professor André Sourander

Åbo universitet

Barn-och ungdomspsykiatri

340.000 €


Hamnisbrytare S/S Turso

Restaureringsprojekt

225.000 €


Doktor för farmaci Timo Myöhänen

Helsingfors universitet

Nya behandlingsalternativ för Parkinsons sjukdom

156.000 €


Restaurering av fyren Märket

50.000 €


Filosofie doktor Minna-Liisa Änkö

Forskningsprojekt i cellbiologi

43.000 €


Suvi-Tuulia Keto

Master of Music in classical trumpet performance – Roosevelt University, USA

18.000 €


American Scandinavian Foundation

25.000 USD


Professor Jaakko Frösén

Helsingfors universitet

Skriftliga källor från Antikens Grekland. Eikonopiia. Digital Imaging of Ancient Textual Heritage, konferens i Helsingfors oktober 2010

16.000 €


K.L. Oesch´s Minnesförening

K.L. Oesch’s biografi

15.000 €


League of Finnish-American Societies (SAYL)

Welcome to America – ny upplaga på den Amerikanska reseguides handboken, utgiven på finska

15.000 €


Balettdansös Suvi Honkanen

Studier vid The Vaganova Academy of Ballet, St Petersburg

7.500 €


Erkko-gymnasiet i Orimattila

Stipendier

4.500 €


Filträra