2014

Beviljade bidrag

BIDRAGEN SOM BEVILJADES ÅR 2004 TOTALT:

32.289.600 €, joista ehdollisia päätöksiä 15.000.000 €

(summan kan innehålla beviljade bidrag som inte ännu publicerats)


Tanssin talo rf

Preliminärt beslut för Dansens hus Helsinki -projekt

15.000.000 €


Helsingfors universitet

375-årsjubileum

3.000.000 €


Professor Henrik Meinander

Helsinginfors universitet

Demokratins drivkrafter: Kontext och särdrag I Finlands och Sveriges demokratier 1890–2020

1.700.000 €


Professor Mart Saarma

Helsingfors universitet

CDNF- ett nytt läkemedel mot Parkinsons sjukdom

1.600.000 €


Professor Johanna Myllyharju och professor Peppi Karppinen

Uleåborgs universitet

Syrebrist sensormekanism som föremål för nya medicin

1.500.000 €


PhD Jukka Westermarck

Åbo universitet / Helsingfors universitet / Åbo Akademi

Ny behandlingsstrategi mot hjärncancer

950.000 €


PhD Olli Lohi

Tammerfors universitet

Den biologiska bakgrunden i barnleukemi

750.000 €


Doktor i psykologi Teija Kujala

Helsingfors universitet

Den neurala grunden och biomarkörer för dyslexi

700.000 €


Tero Saarinen Company/Into liikkeessä rf

Utvecklingsprojekt

620.000 €


Professor Juha Partanen

Helsingfors universitet

Karakterisering av de nervceller som styr motiverade beteende – mot bättre diagnostik och behandling av psykiatriska sjukdomar

570.000 €


Professor Leena Ukkonen

Tampere university of Technology

Trådlösa biomedicinska sensorsystem baserade på radiokommunikation

500.000 €


Marttaliitto ry

Vardagliga färdigheter och näringslära för unga

376.000 €


FD Anna-Liisa Laine

Helsingfors universitet

375.000 €


PhD Anna-Liisa Levonen

Östra Finlands universitet

Transkriptionsfaktor Nrf2 i cancer

300.000 €


PhD Frederic Michon

Helsingfors universitet

Hornhinnans utvecklingsbiologi

286.500 €


PhD Hongbo Zhang

Helsingfors universitet

Porous Silicon Based Multifunctional Nanoshuttle for targeting Intaracellular Drug Delivery

283.000 €


FD Pieta Mattila

Åbo universitet

Cytoskeletal control of B cell activation: From receptor signalling to the immune response

275.000 €


FD Satu Kuure

Helsingfors universitet

Betydelsen för intracellulära signaleringskaskader i medfödda missbildningar på njurarna

260.000 €


FD Inari Kursula

Uleåborgs universitet

Karakterisering av malariaparasitens unika aktin-myosinmotor

250.000 €


PhD Edite Figueiras

Tammerfors universitet

A multi-physical hybrid imaging tool based on optical projection tomography, selective plane illumination microscopy, electrical impedance tomography and  X-ray micro- computed tomography

235.500 €


Professor Marja-Liisa Riekkola

Helsingfors universitet

227.000 €


Helsingfors Barockorkester

Internationella topp solister i Helsingfors Musikhus 2015–2018

200.000 €


TkD Tanja Kallio

Aalto-universitetet

Utveckling av rationell katalysator för direkta glukosbränsleceller

190.000 €


PhD Daniel Abankwa

Åbo universitet

Targeting a new mechanism of tumour associated Ras mutations

181.000 €


DSc Gyöngyi Kovács

Svenska handelshögskolan

Cascading innovation upstream the supply through procurement process

161.000 €


FD Matti Vornanen

Östra Finlands Universitet

Validation of zebrafish as a model for human cardiac electrophysiology

146.000 €


Docent Tanja Pessi

Tammerfors universitet

Bakteriamolekylär biologi. Utveckling av molekylärbakteriologiska metoder för hjärt- och kärlsjukdomars patogenes och prognostisering av riskerna

135.000 €


Tanssin talo ry

The Dance House

130.000 €


Professor Ulla Puistola

Uleåborgs universitet

Metformin i bröst-, endometrium-, samt ovarial cancer. En epidemiologisk och translationalisk studie

117.000 €


Professor Jukka Hyönä

Åbo universitet

Ögonrörelser som uttryck av perceptuell räckvidd vid läsning: Inverkan av det finska språkets särdrag

102.000 €


Helsingfors universitet

Helsinki Challenge seminar

100.000 €


Cantores Minores – Gosskör

Bidrag för verksamheten 2014

100.000 €


FD Lari Lehtiö

Uleåborgs universitet

Selective Tankyrase Inhibitors as Cancer Drugs

100.000 €


FD Jouni Takalo

University of Sheffield

Neural mechanism of integrating “what” information in object perception

100.000 €


FD Sari Vanhatupa

Tammerfors universitet

100.000 €


PhD Kari Tikkinen

Helsingfors universitet och McMaster University

Clinical Urology and Epidemiology (CLUE) Working Group

94.000 €


Professor Ville Kaila

Münchens Tekniska Universitet (TUM)

Biomimetiska vattensplittringskatalysatorer och deras molekylära funktion

89.000 €


PhD Gonghong Wei

Uleåborgs universitet

Genomic Approaches to Interpreting Prostate Cancer GWAS Results

72.000 €


PhD Laura Kerosuo-Pahlberg

California Institute of Technology

Myc onkogenernas roll i neurallistens formation och förnyelsekapasitet

60.000 €


Sibelius Akademins blåsorkester Academy Winds uppträdande i Chicago

Midwest Clinicis 19.12.2014

50.000 €


FD Kalle Rytkönen

Yale University

45.000 €


PhD Tatu Mäkinen

University of Toronto, Canada

Minimalinvasiv operation av höftledsprotes – prospektiv, randomiserad multicenterstudie

45.000 €


Kuopio Tanssii ja Soi ry

40.000 €


Tapiola Youth Symphony

China Tour 9.–20.10.2014

31.000 €


ME310

ME310: Design Innovation Course

25.000 €


Musikfestspelen Heinävesi

Öppningskonsert, Se ensemble, Erkki Lasonpalo, dirigent, Monica Groop, mezzosopran, Juha Kotilainen, baryton

15.000 €


Jessica Oreck

Myriapod productions, New York, USA

Aatsinki: The Story of Arctic Cowboys

12.000 €


K.L. Oesch´s Minnesförening

K.L. Oesch´s biografi

10.000 €


PhD Nuutti Vartiainen

Lyon Neuroscience Research Center

10.000 €


Kuopion Musiikinystäväin Yhdistys ry

Understöd till Kuopios XII nationella violintävling 4.–11.1.2015

10.000 €


Föreningen Jägarbataljon 27:s Traditioner r.f

10.000 €


Erkko-gymnasiet i Orimattila

Stipendier

3.600 €


Filträra