2013

Beviljade bidrag

BIDRAGEN SOM BEVILJADES ÅR 2004 TOTALT:

21.021.350 €

(summan kan innehålla beviljade bidrag som inte ännu publicerats)


Professor Lauri Aaltonen

Helsingfors universitet

Utredning av orsakerna till ärftlig cancer predisposition med hjälp av genomsekvensering av finska tumörer

2.504.700 €


Helsingfors universitet

Erkko Fellow program

2.500.000 €


Professor Mikko Hallman och professor Mika Rämet

Uleåborgs universitet

Spontan prematur förlossning: predispositionsgener och tidpunkten för förlossning

1.500.000 €


Professor Jukka Jernvall

Helsingfors universitet

Saimenvikaren, en modellart för genomforskning

1.320.000 €


Professor Heikki Joensuu och docent Outi Monni

Helsingfors universitet

Målstyrd behandling för personlig medicin i huvud- och halscancer

1.200.000 €


Professor Mika Rämet

Tammerfors universitet

Utveckling av nya vaccin mot tuberkulos

1.000.000 €


Crisis Management Initiative, CMI

Engagering av samhälleligt framstående kvinnor i konfliktlösning

900.000 €


Stiftelsen för Finlands Nationalopera

900.000 €


FD Iiris Hovatta

Helsingfors universitet

814.000 €


Professor Irma Thesleff och FD Marja Mikkola

Helsingfors universitet

660.000 €


Professor Raimo Tuominen

New protein kinase modulators for cancer and Alzheimer’s disease – An academic drug discovery project aiming at new therapeutic entities

640.000 €


American Scandinavian Foundation

Jane and Aatos Erkko Fund

500.000 €


Professori Bjarne Udd

Klarläggande av diagnos och bakomliggande orsak åt patienter med okända muskelsjukdomar

483.000 €


FD Katri Koli

Helsingfors universitet

Gremlin och TGF-ß/BMP -balans – nya terapeutiska lösningar till fibros och cancer

440.450 €


Helsinki Missio

440.000 €


FD Timo Myöhänen

Helsingfors universitet

411.600 €


Savonlinna Opera Festival

Italienskt operahusbesök år 2016

400.000 €


Helsingfors festspel

De främsta internationella orkestrarnas besök i Helsingfors musikhus under Helsingfors festspel åren 2015–2017

300.000 €


Professor Seppo Parkkila

Tammerfors universitet

Betydelsen av kolsyraanhydras-liknande proteiner i utvecklingen av neurodegenerering

294.000 €


Filosofie doktor Anne Panhelainen

Helsingfors universitet

The effect of the novel cerebral dopamine neurotrophic factor (CDNF) on the function of dopamine neurons in Parkinson’s disease model

210.000 €


FD Jaakko Pohjoismäki

Östra Finlands universitet

Molekylära mekanismer av mtDNA rekombination och dess roll efter den respons som orsakas av oxidativ stress i mitokondrier från hjärta av däggdjur

200.000 €


Professor Pia Arenius

Hanken School of Economics

Study of the entrepreneurial startup process: How individuals seek to start new businesses in Finland (STEPP), 2014–2018

200.000 €


FD Merja Voutilainen

Helsingfors universitet

Undersökning av effekterna för de neurotrofa tillväxtfaktorerna CDNF och MANF i en genetisk djurmodell för nervsjukdomen amyotrofisk lateralskleros (ALS)

200.000 €


Hamina Tattoo

Hamina Tattoo Internationella Militärmusikfestival

200.000 €


Helsinki Think Company

Helsingfors universitet

Från vetenskap till entreprenörskap

195.000 €


Professor Markku J. Lampinen

Aalto-universitetet

Undersökning och utveckling av effektiv flersteg glukosbränslecell

189.000 €


PhD Luis Bimbo

Helsingfors universitet

Dendrimersomes as Artificial Cellular Reactors for Therapeutics

152.000 €


Kapellmästare Raine Ampuja

123.000 €


FD Sisko Tauriainen

Åbo universitet

Forskning av Parechovirus typ 4 patogenes i nervceller

105.000 €


Into liikkeessä ry

Tero Saarinen Company Borrowed Light and HUNT

100.000 €


Medicine doktor Jukka Pajarinen

Stanford University, USA

Förlängning av Livslängden av Konstgjorda Leder med Hjälp av Biologiska Metoder

90.000 €


FD Matti Lahti

Goodman Cancer Center, McGill University, Montreal, Kanada

Signaleringen av Met i tumourigenesis och dess betydelse för medicinresistans

90.000 €


Valo rf

International Working Group on Women and Sport IWG

6th IWG World Conference on Women and Sport 2014

87.300 €


Hamnisbrytare S/S Turso förening

80.000 €


FD Kirsi Ketola

Vancouver Prostate Centre

70.000 €


FD Ville Veikkolainen

Deciphering the combinatorial code for epithelial pattern formation

67.900 €


Professor Mikko Juusola

University of Sheffield UK

From wiring to brain function in Drosophila; the role of intrinsic activity

66.000 €


FD Jussi Tikkanen

Antibody-mediated rejection in lung transplantation

60.000 €


Crusell

Internationel Oboe tävling 2014

60.000 €


PhD Mikko Stenlund

Kaotiska dynamiska system: utvidgade och utanför jämvikt

45.250 €


Filosofie doktor Johannes Leppä

California Institute of Technology, USA

Measurement of the enhanced growth of charged particles and development of parameterization of distribution of charges in a bipolar ion environment in varying conditions

41.000 €


FM Hanna Lignell

California Institute of Technology (Caltech)

Understanding Particle Phase Chemistry of Biogenic and Aromatic Secondary Organic Aerosol

40.000 €


Docent Esa Korpi

National University of Singapore

34.000 €


FD Rami Madanat

Harvard University, USA

Förekomst av biverkningar, skäl till revisionskirurgi och resultat från metall-metall-höftproteser – en registerbaserad studie

31.000 €


Tanssin talo ry

The Dance House

30.000 €


PhD Gonghong Wei

Uleåborgs univeristet

Genemic Approaches to Identify Diagnostic Markers for Prostata Cancer

30.000 €


Docent Jari Laukkanen

University of Cambridge, UK

The Value of Electrocardiography and Lifestyle Factors in Predicting and the Prevention of Sudden Cardiac Death and Cardiovascular Mortality

22.000 €


Midnight Sun Pipers ry

Helsinki Pipes and Drums

5.250 €


Erkko-gymnasiet i Orimattila

Stipendier

4.900 €


Filträra