2016

Beviljade bidrag

BIDRAGEN SOM BEVILJADES ÅR 2004 TOTALT:

27.461.400 €

(summan kan innehålla beviljade bidrag som inte ännu publicerats)


Professor Hannes Lohi

Helsingfors universitet

Improving the dog genome knowledge as a model for human health

1.500.000 €


Professor Mart Saarma

Helsingfors universitet

CDNF – A Completely New Treatment for Parkinson´s Disease

1.485.000 €


Jane och Aatos Erkkos stiftelse och Technology Industries of Finland Centennial, gemensamt pilotprojekt

  • Aalto-universitetet, Martti Mäntylä. 5G meets Industrial Internet (5G@II), 940.000 €
  • Aalto-universitetet, Antti Oulasvirta. Self-optimizing web services, 370.000 €
  • Jyväskylä universitet, Matti Haukka. 3D-printing materials for recovery of metals, 370.000 €
  • Aalto-universitetet, Mari Lundström, Ben Wilson. Biorefinery Side Stream. Materials for Advanced Biopolymer Metal Coatings, 470.000 €
  • Tammerfors tekniska universitet, Jussi Halme, Minna Lanz. Seamless human-robot interaction, 430.000 €

1.290.000 €


Docent Vesa Kiviniemi

Uleåborgs universitetssjukhus

Glymphatic pulsations in neurodegenerative diseases

1.200.000 €


Professor Timo Otonkoski

Helsingfors universitet

The role of Early Genome Activated Genes on embryo development

1.150.000 €


Professor Ilppo Vuorinen

Åbo universitet

Fästingsbank i Finland

1.120.000 €


Tammerfors universitet

Medelinsamlingskampanj

1.000.000 €


Tampere3 projekt

1.000.000 €


Finlands nationalgalleri

Medelinsamlingskampanj 1.1.2016–30.6.2017

1.000.000 €


Professor Jari Hyttinen, professor Ville Kolehmainen och professor Samuli Siltanen

Tammerfors tekniska universitet / Östra Finlands universitet / Helsingfors universitet

Stroke classification and monitoring using Electrical Impedance Tomography

950.000 €


Professor Akseli Hemminki

Helsingfors universitet

T-cell Therapy of Cancer

900.000 €


Professor Mikael Skurnik

Helsingfors universitet

Phage Therapy – a biological approach to treatment of (antibiotic-resistant) bacterial infections

850.000 €


Professor Veli-Matti Kähäri

Åbo universitet

Molecular portraits of human skin cancer – a novel approach in clinical diagnostics

800.000 €


FT Varpu Marjomäki och akademiprofessor Hannu Häkkinen

Jyväskylä universitet

Novel probes for discovering anti-virals

650.000 €


MD Kalle Saksela

Helsingfors universitet

HIV infection

650.000 €


PhD Adyary Fallarero

Helsingfors universitet

Novel Quorum Sensing Inhibitors to target Bacterial Biofilms Infections

640.000 €


Professor Peter Slotte

Åbo Akademi

Hur bildar ceramider och deras strukturella analoger porer i mitokondriella membraner som kan leda till proteinutflöde

605.000 €


FD Sanna Lehtonen

Helsingfors universitet

Nya metoder för att förhindra utvecklingen av typ 2-diabetes och dess kardiovaskulära komplikationer

590.000 €


FaD Merja Voutilainen

Helsingfors universitet

Optimizing CDNF and CDNF variant delivery and efficacy in preclinical ALS models- towards successful clinical trials

543.000 €


Juilliard School / Sibelius Akademin

Orkestersamarbete 2017

Delvis inställd

520.000 €


FD Tanja Tarvainen

Östra Finlands universitet

Quantitative imaging using light and sound

500.000 €


Professor Cecilia Sahlgren

Åbo Akademi

Regulation of Notch3 by Pim kinases – novel possibilities for Notch targeted therapyin breast cancer

478.000 €


HelsingforsMission

Kaupunkilainen köyhyys tänään

444.500 €


Professor Marko Vauhkonen

Östra Finlands universitet

Functional 4D imaging in PET and fMRI

434.000 €


Akademiprofessor Kai Kaila

Helsingfors universitet

390.000 €


FT Jonathan Massera

Tammerfors tekniska universitet

AGATE: bioActive Glass scAffold for Tissue Engineering

390.000 €


Professor Janne Ihalainen och biträdande professor Veikko Linko

Jyväskylä universitet / Aalto-universitetet

Modular photoswithable nonatweezers for controlling biochemical reactions

376.000 €


Helsingfors festspel

Helsingfors Musikhus

Internationella orkesterbesök till Helsingfors Musikhus 2018–2020

360.000 €


FT Harri Piitulainen

Aalto-universitetet

Proprioception in sensorimotor integration in health and disease

350.000 €


Professor Perttu Lindsberg

Helsingfors universitet

Acute stroke treatment – from biomarkers to novel therapy targets

350.000 €


TkD Mikko Hokka

Tammerfors tekniska universitet

Automatiserad övervakning och online utvärdering av hjärtat under operationen

330.000 €


FD Vootele Voikar

Helsingfors universitet

Housing environment and species-specific behavior of laboratory mice – implications for animal welfare and behavioural neuroscience

320.000 €


Finnish Chamber Orchestra

Orkesterprojekt för ungdomar 2017–2019

300.000 €


FT Minna Kaikkonen-Määttä

Östra Finlands universitet

Tehostajavarianttien rooli tyypin 2 diabeteksessä ja sepelvaltimotaudissa

291.000 €


Docent Timo Myöhänen

Helsingfors universitet

Prolyl oligopeptidase (PREP) – a common inducer for protein aggregation diseases and a potential therapeutic target for neurodegenerative disorders

260.000 €


FD Michael Laakasuo

Moralities of Intelligent Machines

240.000 €


De ungas pianoakademi

Internationellt sammarbete 2016–2019

240.000 €


FD Kira Holmström

Helsingfors universitet

Kartläggning om supplementering av elektrontransportkedjan i mitokondrierna med alternativa andnings enzym har terapeutiskt potential i neurodegenerativa sjukdomsmodeller

220.000 €


FD Petri Turhanen

Östra Finlands universitet

H-Cat; a green chemistry tool for organic additon and substitution reactions

219.000 €


FT Jaakko Pohjoismäki

Östra Finlands universitet

Mitokondriohormeesin hyödyntäminen solujen terveyden ylläpidossa

210.000 €


Docent Matti Jauhiainen

Minerva Foundation Institute for Medical Research. Angiopoietin-liknande proteiner 3 och 4: verkningsmekanismer och biomarkörer roll i fett- och glukosmetabolismen

202.000 €


Edistyksellinen nykytanssi – ja baletti yhdistys ry (ENBY)

Susanna Leinonen Company 2017–2019

200.000 €


Moderna museet Kiasma

Finlands nationalgalleri ARS17, 2017

200.000 €


FD Päivi Onkamo

Helsingfors universitet och Tübingen univeristet, Tyskland

Det forntida finsk-ugriska genomet

200.000 €


FD Rajaram Venkatesan

Uleåborgs universitet

Structure and cell entry mechanism of mycobacterial mammalian-cell-entry-1 proteins

200.000 €


FD Andre Ribeiro

Tammerfors tekniska universitet

Pioneering the Engineering of Synthetic Genetic Circuits to Control Cellular Processes

184.000 €


American Scandinavian Foundation

Independent Finland – Images of the Modern Woman. Utställning i New York 2017

175.000 €


Crusell Music Festival

Internationell flöjt tävling, 2017

60.000 €


Erkkola Konstnärshem / Tusby museum

Publisering av en fakta- och konstbok av J.H.Erkko och Erkkola

60.000 €


FD Katja Näreoja

Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

Molekylär bas för nukleosomens struktur och funktion: ADP-ribosylering av histonsvansar

34.000 €


Sulasol, The Finnish Amateur Musicians’ Association

Nordklang16 utbildningsfestival, 3.6.–7.8.2016.

20.000 €


Cathedral of St John the Divine

Virgilia körpremier, New York 2016

20.000 €


Erkko-gymnasiet i Orimattila

Stipendier

4.900 €


Filträra