2008

Beviljade bidrag

BIDRAGEN SOM BEVILJADES ÅR 2004 TOTALT:

283.550 €

(summan kan innehålla beviljade bidrag som inte ännu publicerats)


HUKS ögonklinik

Anskaffning av laserinstrument för behandling av näthinnesjukdom

92.700 €


Hamnisbrytaren S/S Turso

Restaureringsprojekt

80.000 €


J.H. Erkkos författarhem Erkkola, Tusby

Restaurering

75.000 €


Helsingfors mödrahem

Förnyande av adb-utrustning

20.000 €


M.A. Kaarina Marianne Wargelin

Undersökning om hur amerikafinländarnas identitet har utvecklats, bevarats och förändrats under tiden 1850–2000, doktorsavhandling

10.850 €


Galleria Norsu

Föreningen för nytt konsthantverk, bidrag till den internationella SOFA mässan i Chicago 2008

5.000 €


Filträra