2020

Beviljade bidrag

BIDRAGEN SOM BEVILJADES ÅR 2004 TOTALT:

44.927.400 €

(summan kan innehålla beviljade bidrag som inte ännu publicerats)


Aalto-universitetet

Inrättandet av ett bioinnovationscenter.

10.500.000 €


Professor Kati Hanhineva

Åbo universitet

Nya växtbaserade livsmedel: inverkan på hälsan och roll i fermenteringen. 4 år

1.648.000 €


Biträdande professor Antti Rannikko

Helsingfors universitet / HUS / Tammerfors universitet / Tammerfors universitetssjukhus / Aalto-universitetet / Åbo universitet

Prostatacancer – vägen mot peronaliserad diagnostik, screening och behandling (PASSIONATE). 4 år

1.525.000 €


Docent Juha Klefström

HUS Cancercentrum / Helsingfors universitet

Överföring av ny VeMA-immunterapi för behandling av metastaserande bröstcancer till klinisk praktik. 2 år

1.495.000 €


Jane och Aatos Erkkos stiftelses och Teknologiindustrins 100-årsstiftelses program Framtidens skapare

  • Professor Heidi Kuusiniemi, Vasa universitet INdoor navigation from CUBesAT TEchnolgy. 550.000 €
  • Professor Robin Ras, Aalto-universitetet Mekaniskt hållbara vattenavstötande beläggningar. 300.000 €
  • Professor Matias Palva, Aalto-universitetet Digitala läkemedel för behandling av hjärnsjukdomar och upprätthållande av hjärnhälsa med hjälp av ny spelteknologi. 250.000 €
  • Professor Arto Visala, Aalto-universitetet Hållbart och kostnadseffektivt semiautonomt skogsmaskinsystem för en framtid med klimatutmaningar. 200.000 €
  • Professor Mikko Alava, Aalto-universitetet Intelligent skum: nya biobaserade material av skum med hjälp av artificiell intelligens. 175.000 €

1.475.000 €


Tero Saarinen Company (Into liikkeessä ry)

Produktioner 2020–2024

1.400.000 €


Professor Ville Kolehmainen

Östra Finlands universitet

Elektrisk impendanstomografi – en ny metod för förbättrad strokediagnostik. 3 år

1.328.000 €


Professor Olli Vapalahti

Helsingfors universitet

Nya medel för bekämpning av coronaviruspandemin och nya zoonotiska virushot. 3 år

1.142.000 €


PhD Daniela Bezuidenhout

Uleåborgs universitet

Utnyttjande av 3D-metaller som är rikligt förekommande i jordmånen för aktivering och funktionalisering av ammoniak. 4 år

1.104.000 €


Professor Ilkka Julkunen

Åbo universitet

Coronavirusens biologi: det pandemiska SARS-CoV-2-virusets egenskaper, utveckling av diagnostik samt immunresponsanalys och övervakning. 3 år

1.100.000 €


Akademiprofessor Anu Wartiovaara

Helsingfors universitet

Virusmotstånd och vikingagener i korsningen mellan epilepsins mekanismer. 3 år

1.000.000 €


Professor Anna-Liisa Laine

Helsingfors universitet

Samordnad analys av ekologiska långtidsdata för att förstå följderna av globala förändringar. 2 år

993.000 €


Professor Jukka Westermarck

Åbo universitet

Nya målmekanismer för behandling av RAS-drivna cancerformer. 4 år

975.000 €


Professor John Eriksson, professor Lea Sistonen

Turku Bioscience Centre / Åbo Akademi

Dubbelbekämpning av HPV-drivna cancerformer – Eliminering av onkogenerna E6 och E7 och proteinernas kvalitetskontroll i cancerceller. 3 år

968.000 €


Docent Heli Skottman

Tammerfors universitet

3D-bioprinterteknologi för uppbyggnad av människans hornhinna från funktionella stamceller – Bioprinting av synförmåga mot blindhet. 3 år

965.700 €


Professor Timo Otonkoski

Helsingfors universitet

Förståelse för embryoutvecklingen och placentans funktion genom aktivering av proembryo. 3 år

960.000 €


Aalto-universitetet, Högskolan för konst, design och arkitektur (Aalto ARTS)

Internationell utbildning och forskning inom konst, design, media och arkitektur (Aalto ARTS Summer School). 3 år

949.000 €


Professor Lari Lehtiö

Uleåborgs universitet

Inriktning på tankyrase protein-protein-interaktioner och enzymaktivitet som anticancerstrategier. 4 år.

945.000 €


PhD Juho Helaja

Helsingfors universitet / Aalto-universitetet

Biobaserad grön katalytisk teknologi för högvärdiga kemikalier. 4 år

934.000 €


Docent Merja Kontro

Helsingfors universitet / Åbo Akademi

Kanalisering av antibakteriella föreningar från avfall till befolkningens hälsa. 3 år

930.000 €


Helsingfors evenemangsstiftelse (Helsingfors festspel)

Internationella orkester- och dansbesök 2021–2023

900.000 €


Akademiprofessor Pekka Lappalainen

Helsingfors universitet

Leishmania parasiternas aktinskelett som mål för nya läkemedel. 3 år

780.000 €


Docent Theo Kurtén

Helsingfors universitet

Atmosfärens dimerbildning driven av relativistiska effekter. 5 år

725.000 €


PhD Nikolai Tkachenko, professor Karoliina Honkala

Tammerfors universitet / Jyväskylä universitet

Ljusaktivering av molekylära katalysatorer för koldioxidminskning (LACOR). 3 år

716.000 €


Albright-Knox Art Gallery

Buffalo, New York, USA

The AKG Fund for Nordic Art and Culture. Villkorligt.

700.000 €


D.Sc. Pedro Nardelli

Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet

Svärmteknologi för pålitlig och energieffektiv luftfart (STREAM). 2 år

600.000 €


Docent Ville Paavilainen

Helsingfors universitet

Utsöndringsmekanismer för små peptidhormoner. 3 år

597.000 €


Biträdande professor Tarja Sironen

Helsingfors universitet

Förebyggande av antibiotikaresistent tuberkulos med hjälp av nya sekvenseringsmetoder. 3 år

563.000 €


Akademiforskare Biswajyoti Sahu

Helsingfors universitet

Omflyttningsbara element som ursprungsspecifika förstärkare vid cancer. 3 år

550.000 €


Kiasma

Produktion av ARS22-jubileumsutställningen.

500.000 €


FaD Šárka Lehtonen

Östra Finlands universitet

Molekylär överhörning mellan astrocyter och mikroglia vid Parkinsons sjukdom. 3 år

498.000 €


Docent Cory Dunn

Helsinki universitet

Avslöjande av nya celldelar som kontrollerar peroxisomal ansamling och reaktioner på peroxisomal dysfuntion. 3 år

477.000 €


Docent Santtu Mikkonen, TkD Panu Karjalainen

Östra Finlands universitet / Tammerfors universitet

Uppskattning av fordonsparkens partikelutsläpp i verkliga körsituationer och i åldringskammare. 3 år

465.000 €


Konstmuseet Ateneum / Finlands Nationalgalleri

Visning av finska konstklassiker i världen

450.000 €


Professor emeritus Mikael Skurnik

Helsingfors universitet

Jatkoavustus: Faagiterapia – biologinen menetelmä (antibioottiresistenttien) bakteeri-infektioiden hoitoon. 2 vuotta.

428.500 €


FD Vootele Voikar

Helsingfors universitet

Beteende och välbefinnande hos laboratoriemöss – förbättrad vetenskaplig validitet och trovärdighet genom förfining av ramverket. 3 år

360.000 €


Finländska Barockorkestern (FIBO)

Internationella högklassiga yrkeskörer i Musikhuset i Helsingfors 2023 – 2025. 3 år

318.000 €


Docent Fabio Valoppi

Helsingfors universitet

Konstruerade oleogeler för hantering av kroppsvikt. 2 år

303.000 €


Docent Jukka Kallijärvi

Folkhälsans forskningscentrum

Nya sjukdomsmekanismer och behandlingsmöjligheter för mitokondriesjukdomen GRACILE hos nyfödda. 3 år

300.000 €


Professor Antti Poso

Östra Finlands univeritet

Utveckling av ett nytt SurA-antibiotikum mot resistenta gram-negativa bakterier. 4 år

291.000 €


Docent Peter Richard

VTT

Nya verktyg för metabolisk konstruktion av svampar för aromatiska föreningar. 2 år

257.000 €


FD Kari Koivuranta

VTT

PlastBug2 – Mikrobiell nedbrytning av plastavfall. 2 år

253.000 €


PhD Annamaria Mesaros

Tammerfors universitet

Styrd ljudtextning för komplexa akustiska miljöer (GUIDE). 2 år

248.300 €


Docent Katri Selander

Uleåborgs universitet / Åbo universitet

Negativa effekter av immuno-onkologiska cancerbehandlingar på frisk vävnad. 2 år

210.000 €


Professor Andre Ribeiro

Tammerfors universitet

Motståndskraften hos genreglerande nätverk mot genomtäckande störningar. 2 år

200.000 €


D.Sc. Tom Bäckström

Aalto-universitetet

Autentisering mellan talstyrda enheter med användning av akustiska fingeravtryck. 2 år

187.600 €


Stödföreningen för Cantores Minores

Internationella samarbetsprojekt. 2 år

150.000 €


Docent Otto Hemminki

University of Toronto, Canada

Ny metod för fullständig kartläggning av tumörantikroppar hos patienter som behandlas med immunoterapi. 2 år

140.000 €


Undervisnings- och kulturministeriet

Ekonomiskt stöd till yrkesverksamma inom kultursektorn som hamnat i ekonomiska svårigheter på grund av coronapandemin.

100.000 €


Informationscentret för dans rf

Ice Hot Helsinki 2020–2022

100.000 €


Stiftelsen SHED Helsingfors Sr

Gemensam föreställning av unga från England och Finland vid Chickenshed-teatern i London och stadsteatern i Helsingfors samt i skolor i huvudstadsregionen. 2 år

94.400 €


Stiftelsen för Åbo musikfestspel

Genomförandet av tre internationella besök. 2 år

75.000 €


PhD Xing Wan

KU Leuven Belgium / Helsingfors universitet

Validering av de molekylära målen för baktericida proteiner av bakteriofagt ursprung. 1 år

41.000 €


Suomen Nuoriso-opisto

J.H. Erkko Litteraturtävling 2020.

8.000 €


Erkko-gymnasiet i Orimattila

Stipendier

4.900 €


Filträra