2015

Beviljade bidrag

BIDRAGEN SOM BEVILJADES ÅR 2004 TOTALT:

27.824.700 €

(summan kan innehålla beviljade bidrag som inte ännu publicerats)


Uleåborgs universitet

Låt oss växa tillsammans – medelinsamlingskampanj

1.500.000 €


Professor Päivi Peltomäki

Helsingfors universitet

Ärftlig cancer (Lynch syndrom) som modell för uppkomst och prevention av cancer

1.250.000 €


Professor Hasse Karlsson

Åbo universitet

Säkra hjärnans utveckling hos barn – biomarkörer av stress sensitivitet under graviditet och tidig barndom

1.200.000 €


MD Kari Alitalo

Helsingfors universitet

Meningeal Lymphatic Vessels in Neurological Diseases

1.100.000 €


Svenska handelshögskolan

Hanken Returns medelinsamlingskampanjen

1.000.000 €


Stiftelsen för Finlands Nationalopera

Youth Company 2016–2019

900.000 €


MD Harry Scheinin

Åbo universitet / Egentliga Finlands Sjukvårdsdistrikt

The Neural Mechanisms of Anesthesia and Human Consciousness

885.000 €


FD Adrian Goldman

Helsingfors universitet

Nya protozoa parasitinhibitorer

863.000 €


Professor Olli Silvennoinen

Tammerfors universitet

Pseudokinaser som ett nytt läkemedelutveckling föremål i maligna blodsjukdomar

855.000 €


Professor Heikki Huikuri och professor Risto Kerkelä

Uleåborgs universitet

Myokardiell fibros i plötslig hjärtdöd

800.000 €


Professor Pekka Lappalainen

Helsingfors universitet

Mechanosensitive Actomyosin Bundles: roles in epithelial morphogenesis and cancer progression

708.000 €


Professor Miika Nieminen

Uleåborgs universitet

Structure-specific MRI characterization of articular cartilage in osteoarthritis

700.000 €


Professor Thomas Kietzmann

Uleåborgs universitet

Determining the role of the ubiquitin-specific protease 28 (usp28) in carcinogenesis and metabolism

585.000 €


Professor Jussi Timonen och docent Maija Vihinen-Ranta

Jyväskylä universitet

Herpesvirus nucleus interactions

503.000 €


Juho ja Maria Lallukan taiteilijakoti -säätiö

Renovering av konstnärshemmet Lallukka (2015–2017)

500.000 €


Professor Klaus Hedman

Helsingfors universitet

Människans nyligen funna DNA-virus: Diagnostik, förekomst och klinisk betydelse

500.000 €


Finska Litteratursällskapet

500.000 €


FD Pauliina Damdimopoulou

Karoliinska institutet, Stockholm

Keeping eggs healthy -environmental chemicals and female fertility

480.000 €


FD Tommi Kajander

Helsingfors universitet

Structural biology of the membrane of the synapse

470.000 €


Docent Lotta-Riina Sundberg

Jyväskylä universitet

Biomaterial – ny teknologi för motarbetning av bakteriella sjukdomar i fiskodling

470.000 €


TkD Jarno Tanskanen

Tammerfors tekniska universitet

Biologisk neural kommunikation och beräkning med IKT (NeuCom)

445.000 €


Docent Johanna Tuomela

Åbo universitet

Toll-like receptor 9 i aggressiv bröstcancer

380.000 €


FD Anna-Liisa Laine

Helsingfors universitet

The metapopulation research

375.000 €


FD Kristiina Mäkinen

Helsingfors universitet

Molekylära mekanismer i produktionen av virusproteiner

350.000 €


Professor Katri K. Sieberg

Tammerfors universitet

Summer School Series 2016–2018

300.000 €


TkD Eero Vaara

Svenska Handelshögskolan

Processer och praxis i strategisk förändring i stadsorganisationer

300.000 €


Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiö

Historiken om Finlands Nationalteater (2018–2020)

273.000 €


FD Zhanna Boeva

Åbo Akademi

Nya elektrokemiska sensorplattformer för tillämpningar inom personaliserad medicin

270.000 €


Professor Airi Palva

Helsingfors universitet

270.000 €


FD Mikko Metsä-Ketelä

Åbo universitet

Nya antibiotika med syntetisk biologi

257.000 €


Stiftelsen för konstindustrimuseet

Utställning vid Designmuseet år 2017

250.000 €


Docent Miika Koskinen

Helsingfors universitet, University of Glasgow

Modeling of brain response to natural speech

250.000 €


Docent Kirsi Mikkonen

Helsingfors universitet

Nya vedbaserade emulgeringsmedel för överlägsen lipidstabilisering (WOODLIPS)

232.000 €


FD Michael Jeltsch

Helsingfors universitet

Monoclonal Antibody Generation in Two Days

220.000 €


Hamina Tattoo

Hamina Tattoo Internationella Militärmusikfestival

200.000 €


John Nurminens Stiftelse

Loki – ett maritimt pilotprojekt om det digitala kulturarvet

194.000 €


Professor Ilkka Ruostetsaari

Tammerfors universitet

185.000 €


FD Nick Walters

Tammerfors universitet

Controlled direction of stem cell fate in three-dimensions:utilizing novel hydrogels with precisely defined matrix stiffness, degradability and ligand presentation to regulate stem cell fate

180.000 €


Finlandsinstitutet i Stockholm

Samhällsseminarieverksamhet 2016–2018

180.000 €


FD Liu Dongfei

Helsingfors universitet

Georgia Institute of Technology and University of Massachusetts Amherst. Smart Nanovectors for Targeted Breast cancer Therapy

160.000 €


Hanasaari

Kulturcentrum för Sverige och Finland

TandemLeadership Program

160.000 €


Historiker utan gränser

Bruk och missbruk av historia i konflikter

155.000 €


FD Kari Kurppa

Harvard Medical School

Resistance mechanisms to third-generation EGFR tyrosine kinase inhibitors in non-small cell lung cancer

143.000 €


MD Roope Tikkanen

National Institute of Health USA, Helsingfors universitet

Genetiska orsaker till psykiatriska folksjukdomar

130.000 €


FD Jukka Alinikula

Yale University och Åbo Akademi

Inriktning av somatisk hypermutation i genomet

130.000 €


Compania Kaari & Roni Martin/Tanssikaari ry.

Internationel verksamhet 2015–2016

120.000 €


FD Anne-Mari Mustonen

University of Eastern Finland

Varseblivning, karakterisering och betydelsen av hyaluronan-belagda mikrovesiklar i ortopediska sjukdomar

115.000 €


Espoon Musiikkifestivaalit yhdistys / PianoEspoo

Internationel festival

110.000 €


FD Sanna Vuoristo

The University of Cambridge, UK

The role of Fhod1 in embryonic development and pluripotency

100.000 €


Helsingfors internationella balettävling

Helsingfors internationella balettävling 23.5.–2.6.2016

80.000 €


FD Juho Vuononvirta

National Heart and Lung Institute, Imperial College London, UK

Direct visualization of the fate of inflammatoryneutrophils and alveolar macrophages in the lung

62.000 €


MD Tatu Mäkinen

Helsinki Bone and Joint Research Group

60.000 €


LT Suvi Renkonen

Karolinska Institutet, Stockholm

Huvud- och halscancers systembilogi

60.000 €


Hamnisbrytare S/S Turso förening

Reparationer 2015

50.000 €


Kuopio Tanssii ja Soi ry.

Kuopio dans festival 2016

40.000 €


ML Miia Lehtinen

Karolinska Institutet, Tukholma

Embryonala hjärtstamceller och hjärtreparation

33.000 €


ME310-arbetsgrupp

ME310: Design Innovation Course

30.000 €


Vasaregionens idrottsakademi

20.000 €


FD Johannes Leppä

California Institute of Technology

Utveckling av en aerosol laddare som producerar en känd laddningsfördelning 2015–2016

19.300 €


Suomen Nuoriso-opiston kannatusyhdistys

J.H.Erkko litteraturtävling 2016

7.000 €


Erkko-gymnasiet i Orimattila

Stipendier

4.900 €


Filträra