2009

Beviljade bidrag

BIDRAGEN SOM BEVILJADES ÅR 2004 TOTALT:

2 688 000 €

(summan kan innehålla beviljade bidrag som inte ännu publicerats)


Professor Anu Wartiovaara

Helsingfors universitet

Forskningsprojektet som fokuserar sig på mitokondriesjukdomar hos barn

1.625.000 €


Professor Kai Kaila

Helsingfors universitet

Prematur och nyfödda barns hjärnforskning

360.000 €


Tammerfors universitet

Summer School -forskarseminarier inom ramen för Erkko-professuren 2010–2011

210.000 €


Hamnisbrytare S/S Turso

Restaureringsprojekt

175.000 €


Forum Marinum

Utarbetande av principer för dokumentation av historiskt betydande fartyg 2008–2010

88.000 €


Suomen kirjastoseura – Finlands biblioteksförening ry

Suomen kirjastoseuran 100-vuotisjuhlavuoden tapahtumia

65.000 €


Vesa Oja

Sammanställande av en dokumentarisk fotoutställning och ett fotografiskt verk som skildrar folk av finskt ursprung i Nordamerika (Finglish)

53.500 €


Restaurering av fyren Märket

50.000 €


Helsingfors internationella balettävling 2009

20.000 €


Finlands biblioteksmuseiförening rf

Verksamhetsunderstöd och sammanställande av en fotoutställning

10.000 €


Euroopan Kulttuurisäätiön Suomen Osasto

Understöd av jubileumsverksamhet och jubileumspublikation

5.000 €


Kanadan Länsirannikon Korsukuoro

Understöd av Finlandsturné i August 2009

5.000 €


FD Juhani Koivisto

Operadirektör Alfons Almis biografi

5.000 €


Kuopion Musiikinystäväin Yhdistys ry

Understöd av Kuopios XI natiolennalla violintävling

5.000 €


Erkko-gymnasiet i Orimattila

Stipendier

4.500 €


Balettdansös Lilli Dahlberg

Deltagande i kurs på balettskolan i Boston

4.000 €


Försvarsutbildningsföreningen

Understöd av försvarsmusikkårer

3.000 €


Filträra