2019

Beviljade bidrag

BIDRAGEN SOM BEVILJADES ÅR 2004 TOTALT:

32.960.900 €

(summan kan innehålla beviljade bidrag som inte ännu publicerats)


Professor Markku Kulmala

Helsingfors universitet

Kolsänka, kolsänka+ och luftkvalitet: mätningar och växelverkan. 3 år

2.900.000 €


HAM Helsingfors stads konstmuseum

Helsingforsbiennalen 2020. 2 år

2.500.000 €


Professor Riitta Lahesmaa

Åbo universitet

Differentiering av regulatoriska T-celler hos människan och nya verksamhetsreglerande faktorer. 3 år

1.695.000 €


Jane och Aatos Erkkos stiftelses och Technology Industries of Finland Centennial, gemensamt projekt ”The Future Makers Program”

  • Aalto-universitetet, tekn. dr Syed Ghufran Hashmi. Cutting-edge low cost carbon-based printed perovskite solar cell technology, 350.000 €
  • Aalto-universitetet, biträdande professor Ilkka Laakso. Magnetresonanstomografi utan gränser, 325.000 €
  • Aalto-universitetet, akademiforskare Pekka Peljo. Digital drive for revolutionizing materials discovery for the next generation energy storage, 250.000 €
  • Aalto-universitetet, professor Tapio Ala-Nissilä. Värmelagringsmaterial för utmaningar vid framtida lagring av energi, 250.000 €
  • LUT-universitetet, professor Tuomas Koiranen. Neo-Carbon Materials – Omvandling av koldioxid till grafen, kolnanorör och kolsvart med utsläppsfri el, 225.000 €
  • Tammerfors universitet, professor Jouni Mattila. Teaching Intelligence Through Telepresence for Autonomous Control of Collaborative Heavy-duty Mobile Manipulators, 200.000 €

1.600.000 €


Professor Johanna Myllyharju, professor Peppi Karppinen

Uleåborgs universitet

Key enzyme regulators of the hypoxia response, collagen synthesis and epigenetic pathways as therapeutic targets. 5 år

1.500.000 €


1.500.000 €


Professor Eva-Mari Aro

Åbo universitet

Möjligheter av molekulärisk fotosyntesisk forskning. 3 år

1.464.000 €


Professor Elina Ikonen

Helsingfors universitet

Novel rapid protein degradation technology: application for studying lipid transport in mammalian cells and tissues. 5 år

1.400.000 €


Professor Mika Valden

Tammerfors universitet

Bekämpning av klimatförändringen med solbränsle produktion. 4 år

1.316.000 €


FinnDisMice, nationellt konsortium

Helsingfors universitet / Åbo universitet / Uleåborgs universitet

Nya musmodeller från det finländska sjukdomsarvet som redskap for att studera sällsynta sjukdomsmekanismer: FinnDisMice. 3 år

1.200.000 €


Professor Yrjö Helariutta

Helsingfors universitet

Molekylär bas och förädling av träds effekt som kolsänkor. 3år

1.000.000 €


PhD Gonghong Wei

Uleåborgs universitet

Towards systems understanding of prostate cancer susceptibility. 4 år

990.000 €


Professor Tuula Salo

Helsingfors universitet / Åbo universitet / Uleåborgs universitet

Matrix matters: The relevance of proper extracellular matrices for personalized cancer medicine assays. 3 år

927.000 €


Helsingfors stad / Kulturtjänster

Inledning av verksamheten med Kulturens fadderbarn 2020–2027

900.000 €


Professor Tanja Kallio

Aalto-universitetet

Lagring av förnybar energi i kemikalier av hög förädlingsgrad. 4 år

872.000 €


Professor Pedro Camargo

Helsingfors universitet

Marrying plasmonic hosts and catalytic single-atoms for solar to chemical energy conversion in single-atom plasmonic catalysts (SAPCs). 3år

700.000 €


Professor Perttu Permi

Jyväskylä universitet

Peptidoglykan hydrolaser som vapen mot Staphylococcus aureus. 3 år

696.000 €


Konstuniversitetet Sibelius-Akademin

Internationell orkester- och samarbetsproduktion 2019–2023

690.000 €


Biträdande professor Jussi Toppari, biträdande professor Anton Kuzyk

Jyväskylä universitet / Aalto-universitetet

Functional optical nanostructures by DNA self-assembly. 3 år

557.000 €


PhD Anamaria Balic

Helsingfors universitet

The role of Hedgehog signalling in the specification and regulation of tissue-specific stem cells and cancer stem cells. 3 år

554.000 €


Professor Mauri Kostiainen

Aalto-universitetet

DNA-baserade katalytiska system. 4 år

545.000 €


MD Heikki Ruskoaho

Helsingfors universitet

Novel compounds for the treatment of leukemia. 2 år

537.000 €


PhD Hongxia Zhao

Helsingfors universitet

Regulation of Mitochondrial Ultrastructure and Dynamics: Functional Link to Mitochondrial Diseases. 3 år

498.000 €


Docent Peter Mattjus

Åbo Akademi

The glycolipid transfer protein GLTP – A lipid sorting orchestrator in health and disease. 4 år

488.000 €


PhD Isaac Afara

Östra Finlands universitet

Computational modelling in spectroscopic characterization of connective tissues in osteoarthritis (COMPaCT). 4 år

487.000 €


Biträdande professor Kirsi Mikkonen

Helsingfors universitet

Förbättrat tarmhälsa med vedgummi. 3 år

481.000 €


PhD Shintaro Katayama

Folkhälsans forskningscentrum

”In-silico Histopathology” Elucidation of altered ensembles of tissue-resident cells in human diseases. 3 år

454.000 €


Professor Mika Pettersson

Jyväskylä universitet

Towards graphene-based neuroprosthetics. 2 år

450.000 €


Professor Cecilia Sahlgren

Åbo Akademi

AKT-mediated post-translational regulation of NOTCH3 – decoding the notch phosphorylation switchboard for targeted therapies in cancer. 2 år

427.000 €


Professor Kai Kaila

Helsingfors universitet

Rationell behandling av Alzheimers sjukdom: förhindrande av nedkörning av KCC2-protein. 2 år

400.000 €


PhD Alejandra Sierra Lopez

A. I. Virtanen Institute for Molecular Sciences / Östra Finlands universitet

Multidimensional diffusion MRI for more specific detection of white matter damage after brain injury. 3 år

372.000 €


Docent Emilia Peltola

Aalto-universitet

Kolnanostrukturer för forskning och diagnostik av centrala nervsystemet. 3 år

326.000 €


PhD Karita Haapasalo-Tuomainen

Helsingfors universitet

Förvärvat immunitet, ateroskleros och Alzheimers sjukdom. 2 år

306.000 €


PhD Aki Manninen

Uleåborgs universitet

Molecular crosstalk between hemidesmosomes and focal adhesions in prostate cancer cells. 3 år

300.000 €


Docent Matti Jalasvuori

Jyväskylä universitet

CRICON: Utnyttjande av konjugation utförande CRISPR-Cas9 systemet för att föröda antibiotikaresistens. 3 år

255.000 €


PhD Niko Moritz

Åbo universitet

Additive manufacturing of osteoconductive composite implants. 1,5 år

236.000 €


Fredrikshamn stad

16:e internationella Hamina Tattoo Militärmusikfestival 2020

230.000 €


PhD Xiaoju Wang

Åbo Akademi

Healing the wounds with Finnish woods: Conductive hydrogel scaffolds of cellulosic nanomaterials and polysaccharide biopolymers for delivery of bioactive cues in soft tissue engineering. 3 år

190.000 €


FD Andreas Norrman

ETH Zürich

Controlled coherence photonics. 2 år

177.000 €


Musifestivalförening i Esbo RF

Ordnandet av festivalerna PianoEspoo 2019 och 2021

150.000 €


Föreningen för Helsingfors internationella balettävling

Helsingfors internationella balettävling 2020

120.000 €


MD Hanna Knihtilä

The Channing Division of Network Medicine, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA

Epigenetiska förändringar i barn med astma. 2 år

102.000 €


Tampere-talo Oy

Internationella orkesterbesök

102.000 €


Barnboksinstitutet

Barnbokens illustrationskonst 1847–2019

95.000 €


MD Minna Paloniemi

University of Cambridge, UK

Att förstå mekanismer av långvariga virusinfektioner med fokus på RNA-virus som förorsakar blödarfeber hos människor. 1 år

64.000 €


Helsinki Chamber ry

Helsinki Chamber Music Festival 2019–2020

60.000 €


Stödstiftelsen för Finlands nationalopera och -balett

Finlands nationaloperas och -baletts historik om Balettläroanstalten 2020–2022

32.000 €


Versoi Ensemble

Versoi Ensembles kammarmusikturné 2019 samt utveckling och etablering av dess verksamhet

28.000 €


Kuopion Musiikinystäväin Yhdistys r.y.

Ordnandet av Kuopios XIII violintävling 2020

20.000 €


Suomen Nuoriso-opisto

J.H. Erkko Litteraturtävling 2019

8.000 €


Erkko-gymnasiet i Orimattila

Stipendier

4.900 €


Filträra